Planowane wyłączenie wody - czyszczenie sieci wodociągowej

Na podstawie komunikatu otrzymanego z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej, w godzinach nocnych, tj. 23:00-5:00, pozbawieni wody będą mieszkańcy następujących ulic:

- w dniu 5/6-10-2020 r.- Fabryczna, Fordońska (od Szajnochy do Towarowej), Boczna (od Szajnochy do końca), Składowa (od Fabrycznej do Towarowej);

- w dniu 6/7-10-2020 r.- Inwalidów, Towarowa (od Inwalidów do końca), Wyścigowa (od Inwalidów do końca), Harcerska, Weteranów;

- w dniu 7/8-10-2020 r.- Fordońska (od Towarowej do Wyścigowej), Towarowa (od Fordońskiej do Startowej), Wyścigowa (od Fordońskiej do Składowej);

- w dniu 8/9-10-2020 r.- Składowa, Startowa, Towarowa, Wyścigowa.

Adres: Bydgoszcz

Kategoria: Komunikat

"JESIEŃ 2020"

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 06-08 października 2020 r. na terenie miasta Bydgoszcz i gmin Białe Błota, Sicienko, Osielsko oraz w dniach 13-15 października 2020 r. na terenie gmin Dobrcz, Koronowo, Solec Kujawski akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2020", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach. Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do zaworu głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Usuwanie nieszczelności na instalacjach i urządzeniach gazowych wewnątrz budynków należy do obowiązków ich właścicieli lub administratorów.
W czasie trwania akcji służby Pogotowia Gazowego będą pracowały przez całą dobę.

Adres: Bydgoszcz

Kategoria: Komunikat

Harmonogram czyszczenia sieci wodociągowej

Na podstawie komunikatu otrzymanego z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w związku z czyszczeniem sieci wodociągowej, w godzinach nocnych, tj. 23:00-5:00, pozbawieni wody będą mieszkańcy następujących ulic:

- w dniu 28/29-09-2020 r.- C. Skłodowskiej (od Łużyckiej do Wyszyńskiego, Łużycka nr 29-31;
- w dniu 29/30-09-2020 r.- Fordońska (od Łęczyciej do Szajnochy), Łęczycka, Brodnicka, Boczna (od Łęczyckiej do Szajnochy), Szajnochy (od Bocznej do Jabłonowskiej);
- w dniu 30-09/01-10-2020 r.- Fordońska (od Łęczyckiej do Fabrycznej ), Szajnochy, Boczna (od Łęczyckiej do końca), Jabłonowska;
- w dniu 01/02-10-2020 r.- Fordońska (od Oliwskiej do Towarowej), Oliwska, Iławska, Oksywska, Towarowa (od Fordońskiej do Startowej.

Adres: Bydgoszcz

Kategoria: Komunikat

UWAGA ZANIECZYSZCZENIE WODY W WIŚLE

Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw - o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody.
Z powodu awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta.
Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.

Adres: Bydgoszcz

Kategoria: Komunikat